• 95, 1996, 1997 година Стоян Колев
  • 1998, 1999,2000 Илиян Топлодолски
  • 2001,2002,2003,2004 Юлиян Серафимов
  • 2005,2006,2007,2008, 2009 Александър Иванов
  • 2013 Константин Сретениев
  • 2014, 2015 Мирослав Цветанов
  • 2016 Иван Иванов , Александър Иванов
  • 2017 Иван Енев
  • 2018 Румен Киров
                   19