ВНИМАНИЕ !!!

Продуктите на Дура Люб с SR3 са на базата на петролни деривати и са горими и токсични. Да не се допуска нагряване, излагане на открит огън, поглъщане или вдишване.

При поглъщане ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!

ДА СЕ ДАВА ВОДА ИЛИ ПРЯСНО МЛЯКО ДО ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ!!!

 

 

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА!

 

 

При правилно съхранение и не нарушена опаковка продуктите на Дура Люб с SR3 имат неограничен срок на годност!

 

 

Този продукт, чиито качества нямат аналог в световната смазочна практика, е произведен и оригинално опакован в САЩ!