Дуралюб пое издръжката на четирима стипендианти, кръгли сираци от „Дом,майка и дете“ от 2005 година до днес-три момчета и едно момиче са завършили следните специалности:

  • УНСС София-специалност „Счетоводство и контрол“
  • ТУ София-специалност „Двигатели с вътрешно горене“
  • Медицински университет София-специалност „Обща медицина“
  • УНСС София-специалност „Международни икономически отношения“